Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

13:56
5876 087d
Reposted fromdivi divi viaLimysoul Limysoul

July 27 2017

noticemysoul
18:27
5562 5124
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovemyself lovemyself
noticemysoul
18:21
2936 dd9c
Reposted fromoutline outline viaLimysoul Limysoul
noticemysoul
18:20
1624 2c34 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams vialovemyself lovemyself

July 09 2015

noticemysoul
17:29
19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23... cholera, przecież wiem, że o mnie nie myślisz
— 23:23

July 05 2015

noticemysoul
18:11
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viacytaty cytaty

July 04 2015

noticemysoul
11:10
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viacytaty cytaty

June 28 2015

noticemysoul
18:22
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viajethra jethra
noticemysoul
17:55
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viajethra jethra
13:50
7628 1417 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajethra jethra
noticemysoul
13:43
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viajethra jethra

June 27 2015

noticemysoul
13:51
3582 aa34 500
Reposted fromjethra jethra viarudazolza rudazolza

June 10 2015

noticemysoul
17:23
6047 53e7
Reposted fromzenibyja zenibyja
noticemysoul
13:32
1208 ed73
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaLimysoul Limysoul

June 04 2015

noticemysoul
20:28
4071 91de
every summer has a story
Reposted fromzenibyja zenibyja

May 14 2015

17:41
9910 902e 500

fashionshitiscray:

chanel-and-vogue:

More fashion here. I follow back similar blogs ♡

Gain followers here! 

Reposted fromMadeleinex Madeleinex viameriel meriel
noticemysoul
17:40
7237 b10a 500
Reposted fromfoina foina viaLimysoul Limysoul

May 04 2015

noticemysoul
20:16
Potem okazuje się, że z każdym jesteś w stanie nawiązać relację, jeśli spotkacie się przy piwie
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek

May 03 2015

noticemysoul
21:04
7314 c6b9
Reposted frommy-little-world my-little-world viaLimysoul Limysoul
noticemysoul
20:49
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viaLimysoul Limysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl